พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ห้องสมุด) โรงอาหารและครัวอนามัย โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อ.ปักธงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยมีคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้แทนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี