0209

นงนภัส รำเพย ผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์ อานตี้ แอนส์ ภายใต้การบริหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอ-รองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี)ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม  “อานตี้ แอนส์ ปั่น ปลูก เปลี่ยน”(Auntie Anne’s Bright Green Bike Lanes) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น รวมไปถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร และปลูกต้นไม้ภายในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาตจำนวน 100 ต้น พร้อมทั้งช่วยซ่อมแซม-ทาสีเลนจักรยานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมไหสวริยะรองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย สิทธิเดชมัยลาภ, รองศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามรดุสิต, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรานันท์ และสุธรรมธำรงค์วิทย์ร่วมเป็นเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นายสิทธิเดชมัยลาภผู้จัดการทั่วไปบริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียจำกัด
  2. รองศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามรดุสิตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรานันท์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  4. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมไหสวริยะรองอธิการบดี
  5. นางนงนภัสรำเพยผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์อานตี้แอนส์
  6. นายสุธรรมธำรงค์วิทย์บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cycling Plus Thailand

0220

0238

0258

0271

0374

0383

0393

0401

0670

0810

0093