พิธีส่งมอบ “อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโรงอาหารและครัวอนามัย” โดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ห้องสมุด) โรงอาหารและครัวอนามัย โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อ.ปักธงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยมีคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้แทนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

S__39796741-3

S__39796743-2S__39796745-2

S__39796744-2