การต่ออายุบัตร4 ขั้นตอนปฏิบัติ

เมื่อบัตร CRG PLUS+ ขึ้นสถานะ บัตรหมดอายุ 

  • ขั้นตอนที่ 1  : เข้า www.crg.co.th หรือ crgplus+ application
  • ขั้นตอนที่ 2  : ใส่หมายเลขบัตร และ รหัสผ่าน กด “ต่ออายุบัตร”

       *หากลืมรหัสผ่าน สามารถสอบถามได้ทาง facebook: CentralRestaurantsGroup

  • ขั้นตอนที่ 3  : ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่อง  (ชื่อ-นามสกุล / เบอร์เอียโทรศัพท์ / วันเกิด /  e-mail / หมายเลขบัตรประชาชน) 

        *กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

  • ขั้นตอนที่ 4  : กดยืนยัน

Update : 25 Apr, 2016