กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกับ ยูนิเซฟ จัดงานเอ็กซ์โป ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดทั้งปี 2560 เพื่อระดมทุนจากประชาชน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสภายใต้การดูแลของ ยูนิเซฟ

unicef-Banner_690x1570px